ข้อมูลงานวิจัย การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความเข้าใจในการประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดของคณะบริหารงานอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนฑล นาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Monthon Nawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0982698XXX
  • E-Mail Addresmonthon.nawong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความเข้าใจในการประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดของคณะบริหารงานอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Assessment of Juristic Management Committees, Co-owners and residents' Comprehension of Condominium Act using Data Mining Technique
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.มนฑล นาวงษ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์