ข้อมูลนักวิจัย มนฑล นาวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนฑล นาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Monthon Nawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0982698XXX
  • E-Mail Addressmonthon.nawong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00156
  จำนวนคนดู