ข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์บทเพลงประกอบบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pisit Buangam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894816XXX
  • E-Mail Addresveera_aaa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย,การละคร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00065
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ งานสร้างสรรค์บทเพลงประกอบบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creativity in Musical Composition for Sorapanya Chant
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์