ข้อมูลงานวิจัย การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว ชุดฉุยฉายพระยาอนุชิต จักรกฤษณ์พิพรรธพงศา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pisit Buangam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894816XXX
  • E-Mail Addresveera_aaa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย,การละคร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00082
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว ชุดฉุยฉายพระยาอนุชิต จักรกฤษณ์พิพรรธพงศา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creation Of Thai classical dance (solo) name : The elegant dance Phraya Anuchit Jakkrit Piputpongsa
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์