ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sawat Pimsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0854873XXX
  • E-Mail Addressawat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชศาสตร์ , ไม้ดอกไม้ประดับ , สถานเพาะชำ , การขยายพันธุ์พืช
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00177
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developing methods for increasing the amount of Agati (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์