ข้อมูลงานวิจัย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์กระบวนการเทคนิค “PHO MO THO PRINT”

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boonrueng Somprajob
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837802XXX
  • E-Mail Addresmr_boonrueng@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00094
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์กระบวนการเทคนิค “PHO MO THO PRINT”
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ CREATIVE OF GRAPHIC ART BY PROCESS&TECNIQUE “PHOTO MONOPRINT AND LITHOPRINT”
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.บุญเรือง สมประจบ
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์