ข้อมูลงานวิจัย ผลของอัตราส่วนของน้ำเกลือและเวลาในการอัดแพร่ด้วยสุญญากาศต่อคุณภาพของไข่แดงเค็ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kriangsak Singkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816862XXX
  • E-Mail Addreskarn903@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร การจัดดอกไม้สด-ประดิษฐ์ การแกะสลักผักผลไม้
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00184
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของอัตราส่วนของน้ำเกลือและเวลาในการอัดแพร่ด้วยสุญญากาศต่อคุณภาพของไข่แดงเค็ม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Brine and Time in Impregnation Processing Methods on Quality of Salted Egg Yolk
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์