ข้อมูลนักวิจัย ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Paponpat Pattarathitiwat
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0813875XXX
  • E-Mail Addresscasava_fs@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00834
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : กระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอมที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมปังกรอบจากข้าวหอมปทุมเสริมข้าวเหนียวดำ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปที่มีข้าวหอมปทุมธานีเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของขนมปังแป้งข้าวหอมปทุมเสริมแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : ผลของอัตราส่วนของน้ำเกลือและเวลาในการอัดแพร่ด้วยสุญญากาศต่อคุณภาพของไข่แดงเค็ม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : (โครงการย่อย 2 Rains) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพิ่มพลังงานจากแป้งกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับหน่อไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับภาคบริการและธุรกิจ สตารท์อัพ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาสูตรสารละลายออสโมติกและวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพหน่อไม้แช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมปลีกล้วย หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การศึกษาอุณหภูมิและเมลาในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องเสริมงาดำ หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ลดน้ำตาลกลิ่นรสดอกบัว หัวหน้าโครงการ