ข้อมูลนักวิจัย เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kriangsak Singkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816862XXX
  • E-Mail Addresskarn903@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร การจัดดอกไม้สด-ประดิษฐ์ การแกะสลักผักผลไม้
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00717
  จำนวนคนดู