ข้อมูลงานวิจัย ผลของการปลูกพืชในระบบ Plant factory จำลองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัตเตอร์เฮด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dowroong Watcharinrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819282XXX
  • E-Mail Addresdowroongw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องจักรกลเกษตร การบริหารการผลิต
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00050
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการปลูกพืชในระบบ Plant factory จำลองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัตเตอร์เฮด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Planting in Plant Factory System Model on Growth and Yield of Butterhead
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
2. ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
3. นรกมล ขำวารี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์