ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.chatchai weeranitisakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892021XXX
  • E-Mail Addresveranitisagul.c@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of fiber composites from tea leaf and biodegradable polymer
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ณรงค์ชัย โอเจริญ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์