ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาตัวกรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสำหรับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางในยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติภาคพื้นดิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addrespatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00228
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาตัวกรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสำหรับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางในยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติภาคพื้นดิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study of Noise-Filtering of Sonar Rangefinder Sensor for Obstacle Avoidance System in Autonomous Ground Vehicles
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์