ข้อมูลงานวิจัย เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากโปรตีนทางเลือกคุณภาพสูงจากสารสกัดแมลง สำหรับลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ และการยับยั้งการสร้างเมลานิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utt Eiamprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์084-1701XXX
  • E-Mail Addresutt.eps@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00068
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากโปรตีนทางเลือกคุณภาพสูงจากสารสกัดแมลง สำหรับลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ และการยับยั้งการสร้างเมลานิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Instant beverage with alternative complete protein from insects extracts for inhibition of hyperglycemia, Alzheimer’s disease and melanogenesis
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กนกอร เวชกรณ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์