ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ประเภทกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแปรรูปพืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Krittin Chumkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0887906XXX
  • E-Mail Addresmmm_neo118@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารนานาชาติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00099
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ประเภทกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแปรรูปพืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
2. ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์