ข้อมูลนักวิจัย กฤติน ชุมแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กฤติน ชุมแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Krittin Chumkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0887906XXX
  • E-Mail Addressmmm_neo118@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารนานาชาติ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00107
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งอบแห้ง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง) หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การศึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดแหล่งผักตบชวาของ คลองรังสิต - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่และแป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเปียกปูน หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ขนมปังสมุนไพรโหระพา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาสังขยาเสริมงาดำพลังงานต่ำ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การพัฒนาลอดช่องสิงคโปร์แคลเซียมสูงจากแป้งงาดำ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์งาดำและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสังขยางาดำปราศจากน้ำตาล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากใบย่านาง และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์งาดำและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2560 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวกรอบเค็มจากกล้วยน้ำว้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2560 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยกะทิสดผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ในรูปแบบเหนียวข้น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสังขยางาดำปราศจากน้ำตาล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ