ข้อมูลนักวิจัย กฤติน ชุมแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Krittin Chumkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0887906XXX
  • E-Mail Addressmmm_neo118@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารนานาชาติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  01139
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ประเภทกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแปรรูปพืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสการของผู้ประกอบการบนฐานทรัพยากรกล้วยน้ำว้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งอบแห้ง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง) หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การศึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดแหล่งผักตบชวาของ คลองรังสิต - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่และแป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเปียกปูน หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : ขนมปังสมุนไพรโหระพา ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาสังขยาเสริมงาดำพลังงานต่ำ หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การพัฒนาลอดช่องสิงคโปร์แคลเซียมสูงจากแป้งงาดำ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์งาดำและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสังขยางาดำปราศจากน้ำตาล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากใบย่านาง และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์งาดำและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2560 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวกรอบเค็มจากกล้วยน้ำว้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2560 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยกะทิสดผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ในรูปแบบเหนียวข้น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสังขยางาดำปราศจากน้ำตาล ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ