ข้อมูลนักวิจัย กฤติน ชุมแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กฤติน ชุมแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Krittin Chumkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0887906XXX
  • E-Mail Addressmmm_neo118@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารนานาชาติ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00026
  จำนวนคนดู