ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วิจิตร สนหอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Vijit Sonhom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870275889, 08020XXX
  • E-Mail Addresvijit_rmut@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนด้านงานศิลปประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การร้อยมาลัย งานใบตอง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00166
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development production of rice straw paper from the local wisdom identity of Wat Kai Tia Community, Krachang Subdistrict, Sam Khok District, Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิจิตร สนหอม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วินัย ตาระเวช
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์