ข้อมูลนักวิจัย วิจิตร สนหอม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วิจิตร สนหอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Vijit Sonhom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870275889, 08020XXX
  • E-Mail Addressvijit_rmut@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนด้านงานศิลปประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การร้อยมาลัย งานใบตอง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00546
  จำนวนคนดู