ข้อมูลนักวิจัย วิจิตร สนหอม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วิจิตร สนหอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Vijit Sonhom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870275889, 08020XXX
  • E-Mail Addressvijit_rmut@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนด้านงานศิลปประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ การร้อยมาลัย งานใบตอง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาลักษณะทางกายภาพเส้นกก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกกจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาสีกระดาษฟางข้าว หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การศึกษาปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ