ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลเมืองดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanarat Thanakijcharoensuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0876818XXX
  • E-Mail Addresthanarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลเมืองดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Ubiquitous Massive Open Online Courses Model for Aging to Enhance Digital Citizen
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
2. นฤมล เทพนวล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์