ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมวัสดุนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทยและการประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิแลคติคแอซิด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Amnouy Lappkasemsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897752XXX
  • E-Mail Addresamn_plas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมวัสดุนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทยและการประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิแลคติคแอซิด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of nanomaterials from leucoxene and their applications for polylactic acid additive
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อำนวย ลาภเกษมสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
2. ณรงค์ชัย โอเจริญ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์