ข้อมูลนักวิจัย อำนวย ลาภเกษมสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Amnouy Lappkasemsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897752XXX
  • E-Mail Addressamn_plas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00095
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแร่สฟีนและรีไซเคิลHDPE หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การเตรียมวัสดุนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทยและการประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิแลคติคแอซิด หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การพัฒนาวัสดุรีไซเคิลทดแทนชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมเคมี หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : ผลกระทบของการเติมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ในพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ ผู้ร่วมวิจัย