ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแร่สฟีนและรีไซเคิลHDPE

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Amnouy Lappkasemsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897752XXX
  • E-Mail Addresamn_plas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00075
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแร่สฟีนและรีไซเคิลHDPE
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of electromagnetic wave absorber from Thai sphene mineral and recycled HDPE
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อำนวย ลาภเกษมสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
2. ณรงค์ชัย โอเจริญ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์