ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อำนวย ลาภเกษมสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Amnouy Lappkasemsuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897752XXX
  • E-Mail Addresamn_plas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00045
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of Nano CaCO3 from Perna Viridis Shell for Flame Rlame Retardant in High Density Polyethylene
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
2. ณรงค์ชัย โอเจริญ
3. อำนวย ลาภเกษมสุข
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์