ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Udomdak Jantontapo
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0827778XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEmbedded Programing, Mobile Programing
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00168
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of practical package on PLC programming of pneumatic system.
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์