ข้อมูลนักวิจัย อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Udomdak Jantontapo
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0827778XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEmbedded Programing, Mobile Programing
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00361
  จำนวนคนดู