ข้อมูลงานวิจัย พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Narongchai Ojaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847115XXX
  • E-Mail AddresO-charoen1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00066
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Carbon Fibers Reinforced Polymer in Bag Vacuum Technique for a Small Electric Vehicle
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณรงค์ชัย โอเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย 1. นที ศรีสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์