ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Monsicha Khuanekkaphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0828694XXX
  • E-Mail Addrespamzayo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานบริการด้านสุขภาพและความงามและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00073
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of herbal liquid facial soap products with antioxidant and anti-bacterial skin properties
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ไฉน น้อยแสง
2. สุรชัย เตชะเอ้ย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์