ข้อมูลนักวิจัย มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissMonsicha Khuanekkaphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0828694XXX
  • E-Mail Addresspamzayo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00042
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย