ข้อมูลนักวิจัย มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Monsicha Khuanekkaphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0828694XXX
  • E-Mail Addresspamzayo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานบริการด้านสุขภาพและความงามและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00130
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย