ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNarintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addreskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of herbal patch for cold and nasal congestion of Allium ascalonicum L.
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ไฉน น้อยแสง
2. ยุพา คงพริก
3. ลัดดาวัลย์ ชูทอง
4. กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
5. รสริน ทักษิณ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์