ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบแผ่นฉลุลายตกแต่งภายในตามอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ดวงฤทัย ตี่สุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Duangruthai Teesuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0879965XXX
  • E-Mail Addresduangruthai.mai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00171
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบแผ่นฉลุลายตกแต่งภายในตามอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The stencil design of interior decoration for identity, Pathum Thani
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.นิธิศ เกียรติสุข
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์