ข้อมูลงานวิจัย ขนมปังหวานเสริมแมงสะดิ้งและน้ำฝางปราศจากกลูเตนและไขมันทรานส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rattanaporn Manokit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0636452XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแปรรูปอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00225
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ขนมปังหวานเสริมแมงสะดิ้งและน้ำฝางปราศจากกลูเตนและไขมันทรานส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Sweet bread supplemented with house cricket, sappan juice, gluten-free and trans fat- free
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์