ข้อมูลนักวิจัย รัตนาภรณ์ มะโนกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rattanaporn Manokit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0636452XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแปรรูปอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00690
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำมะขามเปียกผสมตรีผลา หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : ขนมปังหวานเสริมแมงสะดิ้งและน้ำฝางปราศจากกลูเตนและไขมันทรานส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องเสริมงาดำ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวหอมปทุมธานีเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก : ขนมหม้อแกงข้าวแผ่นลดน้ำตาลพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุกอุยสมุนไพร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2552 : พัฒนาการของบัวไทยในงานพื้นฐานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย