ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุกอุยสมุนไพร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rattanaporn Manokit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0636452XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแปรรูปอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00263
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุกอุยสมุนไพร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.เกษรา มานันตพงศ์
พี่เลี้ยง 1. ผศ.เกษรา มานันตพงศ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์