ข้อมูลงานวิจัย การจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการนำเข้าในยุคดิจิทัลในภาวะวิกฤติโควิด-19 (COVID-19)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanokporn Chaiprasit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816800XXX
  • E-Mail Addresk_chaiprasit@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInternational Business, Business communication, Marketing
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00168
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการนำเข้าในยุคดิจิทัลในภาวะวิกฤติโควิด-19 (COVID-19)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Adoption of Philosophy of Sufficiency Economy to Administrate the COVID-19 Crisis for SMEs Exporter
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.กนกพร ชัยประสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์