ข้อมูลงานวิจัย การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรพร กลั่นประชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Naraporn Glanpracha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0959549XXX
  • E-Mail Addresglanpracha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00040
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Biological Treatment of Rice Straw with LDD1 for Enhancing Biogas Yield
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ นรพร กลั่นประชา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์