ข้อมูลนักวิจัย นรพร กลั่นประชา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรพร กลั่นประชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNaraporn Glanpracha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0959549XXX
  • E-Mail Addressglanpracha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00011
  จำนวนคนดู