ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะบนเว็บเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thidarat Kulnattarawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814517XXX
  • E-Mail Addresthidarat_takky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, E-book, E-magazine,LMS, Web-base Learning
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00036
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะบนเว็บเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Adaptive Web-based Training System Enhance to Technological Potential of the Elderlies
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. มหาชาติ อินทโชติ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์