ข้อมูลนักวิจัย ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thidarat Kulnattarawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814517XXX
  • E-Mail Addressthidarat_takky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, E-book, E-magazine,LMS, Web-base Learning
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00170
  จำนวนคนดู