ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับกำลังคนดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thidarat Kulnattarawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814517XXX
  • E-Mail Addresthidarat_takky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, E-book, E-magazine,LMS, Web-base Learning
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00027
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับกำลังคนดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of adaptive ubiquitous massive open online courses model to enhance professional competency for digital workforce
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
2. มหาชาติ อินทโชติ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์