ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nawaporn Lapsongphon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0822990XXX
  • E-Mail Addresnawapon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญflavor chemistry, food protein
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Production development of soy milk ice cream supplemented with sunflower sprout powder
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.นวพร ลาภส่งผล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศรินญา สังขสัญญา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์