ข้อมูลนักวิจัย นวพร ลาภส่งผล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nawaporn Lapsongphon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0822990XXX
  • E-Mail Addressnawapon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญflavor chemistry, food protein
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00555
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ: การทดแทนสูตรด้วยน้ำมันบริโภคที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การพัฒนาเนื้อเทียมบดจากถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พี่เลี้ยง 5. 2564 : ผลของสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของไข่ผำอบแห้ง ที่ปรึกษา 6. 2564 : การพัฒนาสารให้ความหวานชนิดผงจากกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยทองจากน้ำเชื่อมของพืช ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนากัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกผลหมากสุก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลจันทน์เทศเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว: การผลิตน้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากใบมะรุม หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาโจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหารสูตรมังสวิรัติด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : โครงการวิจัยความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมะรุมที่ไม่ผ่านและผ่านความร้อน หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : การพัฒนาใบบัวหลวงแผ่นทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : ผลของสารสกัดหยาบจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : ผลของกระบวนการทำแห้งผงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย