ข้อมูลนักวิจัย นวพร ลาภส่งผล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nawaporn Lapsongphon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0822990XXX
  • E-Mail Addressnawapon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญflavor chemistry, food protein
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00259
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ศักยภาพของสารสกัดจากผำต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชันภายใต้สภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสจากผำ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของบล็อกปูพื้นทางเดินเท้าจากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การศึกษาคุณสมบัติต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากผำและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : ลอดช่องไข่ผำเสริมพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากน้ำตาลโตนด หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : ผลของการใช้ใบบัวสายต่อคุณภาพของกระถางต้นไม้ในระบบสวนแนวตั้ง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงรสเผ็ด ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดไขมันต่ำจากเปลือกกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2564 : การพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การพัฒนาน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ: การทดแทนสูตรด้วยน้ำมันบริโภคที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : การพัฒนาเนื้อเทียมบดจากถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พี่เลี้ยง 14. 2564 : ผลของสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของไข่ผำอบแห้ง ที่ปรึกษา 15. 2564 : การพัฒนาสารให้ความหวานชนิดผงจากกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 16. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยทองจากน้ำเชื่อมของพืช ผู้ร่วมวิจัย 17. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง ผู้ร่วมวิจัย 18. 2563 : การพัฒนากัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ 19. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกผลหมากสุก ผู้ร่วมวิจัย 20. 2562 : การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า ผู้ร่วมวิจัย 21. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ หัวหน้าโครงการ 22. 2562 : การใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลจันทน์เทศเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย 23. 2561 : การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว: การผลิตน้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2561 : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากใบมะรุม หัวหน้าโครงการ 25. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาโจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหารสูตรมังสวิรัติด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 26. 2561 : โครงการวิจัยความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมะรุมที่ไม่ผ่านและผ่านความร้อน หัวหน้าโครงการ 27. 2560 : การพัฒนาใบบัวหลวงแผ่นทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย 28. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 29. 2560 : ผลของสารสกัดหยาบจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ 30. 2560 : การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 31. 2560 : ผลของกระบวนการทำแห้งผงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย