ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suchalinee Mathurosemontri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0868860XXX
  • E-Mail Addressuchalinee.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of Protect Foam by Biodegradable Plastic
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ สุชาลิณี มธุรสมนตรี
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมหมาย ผิวสอาด
2. ผศ.วีราภรณ์ ผิวสอาด
พี่เลี้ยง 1. ณรงค์ชัย โอเจริญ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์