ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงสมบัติเชิงโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยการเสริมเส้นใยจากรากบัว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addressopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาวัสดุในงานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00157
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงสมบัติเชิงโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยการเสริมเส้นใยจากรากบัว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Improvement Nutrition Properties of Big Flat Noodle by Adding Fiber from Lotus Roo
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์