ข้อมูลนักวิจัย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Oravan Upatampanont
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816973XXX
  • E-Mail Addressorawan_o@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์, จุลชีววิทยาทางการอาหาร, การวางแผนการทดลอง, การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส, การวิเคราะห์ผู้บริโภค
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  01140
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชั่นในการผลิตเม็ดบีดส์ซอสกระเทียมดำ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำอาหารโมเลกุลในการผลิตเต้าหู้สอดไส้ซอสเย็นตาโฟแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การยกระดับการผลิตภาชนะสำหรับอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยเสริมกาบกล้วย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การป้องกันมอดในข้าวสารพันธุ์หอมปทุมเพื่อยืดอายุการเก็บโดยใช้ถุงสมุนไพรสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเชิงโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยการเสริมเส้นใยจากรากบัว หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้า (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะเฟืองสามัคคี) หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์งานจักสาน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การใช้นิทานแอนิเมชั่นสามมิติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยง 9. 2562 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม พี่เลี้ยง 10. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของเนื้อเทียม โดยเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ 13. 2557 : การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง หัวหน้าโครงการ 14. 2556 : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวันและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่ขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพราและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2558 : กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2558 : กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2558 : กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นแก่นตะวัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่ขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : สูตรเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพราและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวันและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2554 : กรรมวิธีการผลิตตะขบอบแห้ง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2563 : สูตรเส้นใหญ่ที่มีส่วนผสมของรากบัว และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2563 : สูตรเส้นเล็กที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยน้ำว้า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2563 : สูตรหมั่นโถวแป้งกล้วยน้ำว้า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ