ข้อมูลนักวิจัย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Orawan Oupathumpanont
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816973XXX
  • E-Mail Addressorawan_o@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์, จุลชีววิทยาทางการอาหาร, การวางแผนการทดลอง, การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส, การวิเคราะห์ผู้บริโภค
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00253
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การใช้โปรตีนทดแทนจากเมล็ดฟักทองในการผลิตสเปรดเสริมภูมิต้านทานรสเขียวหวาน หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากใบตองย้อมสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากโปรตีนทางเลือก หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเทียมมังสวิรัติ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเทียมโดยใช้โปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีดสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชั่นในการผลิตเม็ดบีดส์ซอสกระเทียมดำ หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำอาหารโมเลกุลในการผลิตเต้าหู้สอดไส้ซอสเย็นตาโฟแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การยกระดับการผลิตภาชนะสำหรับอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยเสริมกาบกล้วย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การป้องกันมอดในข้าวสารพันธุ์หอมปทุมเพื่อยืดอายุการเก็บโดยใช้ถุงสมุนไพรสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเชิงโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยการเสริมเส้นใยจากรากบัว หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้า (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะเฟืองสามัคคี) หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมชานอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์งานจักสาน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การใช้นิทานแอนิเมชั่นสามมิติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยง 14. 2562 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม พี่เลี้ยง 15. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของเนื้อเทียม โดยเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ 18. 2557 : การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง หัวหน้าโครงการ 19. 2556 : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2565 : Improvement the texture and prebiotic properties of steam bun quality using cultivated banana (Musa ABB cv.Kluai ‘Namwa’) flour First Author 2. 2565 : Improvement the texture and prebiotic properties of steam bun quality using cultivated banana (Musa ABB cv.Kluai ‘Namwa’) flour First Author 3. 2563 : Gluten-free pasta with improved nutriitional profile by using banana flour First Author 4. 2563 : Gluten-free pasta with improved nutriitional profile by using banana flour First Author 5. 2560 : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน First Author 6. 2560 : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน First Author 7. 2565 : Improvement the texture and prebiotic properties of steam bun quality using cultivated banana (Musa ABB cv.Kluai ‘Namwa’) flour Corresponding 8. 2564 : การศึกษาปริมาณไมโครแว็กซ์ที่เหมาะสมในการเคลือบเชือกกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ผู้ร่วม 9. 2564 : การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ไลโคปีนสูงจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว Corresponding 10. 2563 : Gluten-free pasta with improved nutriitional profile by using banana flour Corresponding 11. 2563 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของไอศกรีมเสริมถั่วแดงเพาะงอก Corresponding 12. 2562 : Selection of Suitable Formula for Manufacturing Meat Analogue Supplemented with White Kidney Bean Flour and Jerusalem Artichoke Flour. Corresponding 13. 2560 : ผลของเอนไซม์แพคติเนสอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบ Corresponding 14. 2560 : ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเมล็ดเงาะ Corresponding 15. 2560 : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน Corresponding
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวันและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่ขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพราและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2558 : กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2558 : กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2558 : กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นแก่นตะวัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่ขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : สูตรเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพราและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวันและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2554 : กรรมวิธีการผลิตตะขบอบแห้ง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2563 : สูตรเส้นใหญ่ที่มีส่วนผสมของรากบัว และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2563 : สูตรเส้นเล็กที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยน้ำว้า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2563 : สูตรหมั่นโถวแป้งกล้วยน้ำว้า และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2565 : กรรมวิธีการเตรียมถุงสมุนไพรไล่แมลงในข้าวสารและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2565 : กรรมวิธีการผลิตเส้นหวายเทียมจากชานอ้อยสำหรับงานจักสาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2565 : กรรมวิธีการผลิตภาชนะจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2565 : สูตรผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่ที่มีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเส้นผัก และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ