ข้อมูลนักวิจัย อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Oravan Upatampanont
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816973XXX
  • E-Mail Addressparun_o@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์, จุลชีววิทยาทางการอาหาร, การวางแผนการทดลอง, การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส, การวิเคราะห์ผู้บริโภค
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00117
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การใช้นิทานแอนิเมชั่นสามมิติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยง 2. 2562 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่เคลือบด้วยแว็กซ์จากปิโตรเลียม พี่เลี้ยง 3. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่ายแคลอรี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของเนื้อเทียม โดยเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ 6. 2557 : การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทอง หัวหน้าโครงการ 7. 2556 : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมจาก หัวหน้าโครงการ