ข้อมูลนักวิจัย ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dumrongpoal Virojtum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0972537XXX
  • E-Mail Addressvdumrongpoal@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHR, Production and operation ,บริหารอุตสาหกรรม& SME,Quality management,Industrial Engineering Management
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00315
  จำนวนคนดู