ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำกรณีศึกษา : ชุมชนตลาดเก่าบางคล้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattawut Thiangtong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895714XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญskecth ด้วยมือ , Program skecthup, Photoshop, Hlus
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00071
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำกรณีศึกษา : ชุมชนตลาดเก่าบางคล้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guidelines for the design of public space corresponding to the cultural landscape of the rivrside communities : A case study of Bang of Bangkhla old-market
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์