ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมปลีกล้วย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธีรภาพ ปานคล้าย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Teerapap Panklai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0846270XXX
  • E-Mail AddresTeerapap.pan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญให้ความรู้ด้านโภชนบำบัด
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมปลีกล้วย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Product development of Fresh Noodle with banana blossom
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธีรภาพ ปานคล้าย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์