ข้อมูลนักวิจัย ทรรศิน ศรีวราพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tassin Srivarapongse
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846565XXX
  • E-Mail Addresstassin66@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00095
  จำนวนคนดู