ข้อมูลนักวิจัย ณัฐพงษ์ โตมั่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nattapong Tomun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0974159XXX
  • E-Mail AddressNattap_16@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00557
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ