ข้อมูลนักวิจัย รังสรรค์ สุวรรณหงส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungsan Suwannahong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817798XXX
  • E-Mail Addressrungsan_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00043
  จำนวนคนดู