ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความต้องและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กมล สังข์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kamol Sangthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0625425XXX
  • E-Mail Addresmccary2010@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00228
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความต้องและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กมล สังข์ทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วิภาวี วีระวงศ์
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศรชัย บุตรแก้ว
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์